Станция за опаковане

Gimel Biopack

Опаковането на нашите продукти се извършва в специално създадено съоръжение, работещо в съответствие с изисквания на сертификата IFS. Инсталацията е оборудвана с модерни конвейерни линии. Продуктите преминават през следните процедури: сортиране, калибриране, опаковане, охлаждане и съхранение.