зеленчуци с чиста графия

Нашите органични открити полета и оранжерии са разположени в традиционната селскостопанска Тракийска долина до село Звъничево, община Пазарджик, както и в сърцето на плодородния град Левски

Без нарушаване на БИОлогичните цикли и без замърсяване на околната среда. Нашите органични открити полета и оранжерии са разположени в традиционната селскосттопанска Тракийска долина до село Звъничево, община Пазарджик, както и в сърцето на плодородния град Левски. Отглеждаме БИО зеленчуците с чиста БИО графия в хармония с природата. С иновативно мислене, изследвания и много труд, успяхме да създадем продукт без аналог.

Производство

Отглеждане на зеленчуци и плодове по методите на биологичното земеделие

Пакетиране

В специално създаден за целта цех, отговарящ на най-високите европейски стандарти

Търговия

Самостоятелно организиране и реализиране на продажби и доставки в България и Европа

Почвеното плодородие поддържаме с органична тор, биохумус и компост.

При борбата с болестите и неприятелите не третираме растенията с пестициди и химически препарати.

Началото

Направихме първите си стъпки в производството на оранжерийни зеленчуци през 1995 г. Започнахме с възстановяването на рушащите оранжерии, построени в средата на 60-те години. Сменихме стотици тона тръби за отопление, прозорци, улуци, километри жици, отопление, изолационни фолиа.

Развитие

През 2000 г. започнахме да отглеждаме зеленчуците по методите на биологичното земеделие. Получихме първия ни сертификат за биологично производство през 2003г. и от тогава, не спираме да работим върху нашето развитие – да произвеждаме първокачествени биологични продукти съобразени с нужните изисквания.

Днес

Гимел е безспорен лидер в производството на биологични краставици и домати и основен доставчик на тези продукти в Европа. Специалисти в био сектора и консултанти, производители, делегати от ЕС, министри на земеделието от различни страни посещават БИОфермите ни, нетърпеливи да научат повече за Гимел.

Оранжерийно производство на биологични плодове и зеленчуци

Нашата основна цел, която винаги следваме, е да осигурим чисти, полезни продукти и да бъдем добър и надежден партньор в здравословното хранене. Грижим се за здравето на хората и опазването на природата.

Научно-развойна дейност

От 2004 година започнахме създаване на екип за научно-развойна дейност и да внедряваме практики като:

Компостиране – производство на органичен тор; изучаване на нови технологии за компостиране.

Микробиологична лаборатория за производство на полезни гъби; въвеждане на широка гама от видове и разглеждане на взаимодействието им с почвата.

Биометод – отдел за отглеждане на полезни насекоми и въвеждане в производствени площи; развитие на техники за по-добър контрол на вредителите по растенията.

Обмяна на опит с учени от земеделските институти и университети от България и ЕС.