БИОграфията ни


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Гимел Органик

Място на раждане: БИОферма Гимел

Адрес: традиционната земеделска Горно-Тракийска низина до с. Звъничево, обл. Пазарджик и в сърцето на плодородна Мизия – до гр. Левски

Националност: Българска

Нашата история


1995 г.

Основаване компанията с дейност производство на зеленчуци;


2000 г.

Преминаване към отглеждане на зеленчуци по методите на биологичното земеделие;

Изнасяне нашите БИОзеленчуци за Германия, Чехия, Австрия;


2003 г.

Получаване първия сертификат за биологично производство;

Включване в групата клиенти от Скандинавските страни и Англия;


2004 г

Създаване екип за научно-развойна дейност;


2005 г.

Модернизиране и сертифициране пакетиращото ни предприятие – Gimel Biopack;

Разширяване производствените площи;


2008 г.

Приети за член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM);


2009 г.

Отличени с награда Агробизнес проект на годината, организиран от в. Пари;

2010 г.

Регистриране марката Гимел Органик;

Покриване най-високия стандарт за качество на храни и придобиване на сертификат IFS Food;


2011 г.

Създаване дъщерна компания – Gimel Europe, със седалище Прага, Чехия;

Приети за член на Българска Асоциация Биопродуки;


2012-2014 г.

Изграждане когенеративно стопанство


2013 г.

Създаване представителство в Букурещ, Румъния; партньор: Naturalia Group Romania;


2014 г.

Създаване цех за пакетиране на нарязани и измити БИОсалати, готови за консумация;

Поддържане на почвеното плодородие с органична тор, биохумус и компост

Провеждане на борбата с болестите и неприятелите чрез биологични методи.

Ноу-хау – ежедневна работа по предлагане на научни методи за отглеждане на култури. В екипа са включени видни български професори и консултанти от цял свят.