Гимел Органик

Предлагаме висококачествено оранжерийно производство на биологични плодове и зеленчуци.

Какво е биологичното земеделие?

Биологичното земеделие е ориентирано към опазване и съхраняване на природните ресурси и осигуряване на здравословен и природо-съобразен начин на живот. Основна цел на биологичното земеделие е производството на висококачествени биологични продукти, задоволяване на нарастващото им търсене на международния и вътрешен пазар, и осигуряване на суровина за производството на пълноценни и качествени храни.

Производството

Производството на биологични продукти се различава от традиционното селскостопанско земеделие. То изисква устойчиво оптимизиране на биологичните процеси, така че биоравновесието в органичните системи да се поддържа трайно и стабилно. Контролът при биологичното земеделие се извършва не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане. Всички производители и преработватели на органични продукти са обект на контрол от независими сертифициращи органи, следящи за спазването на законовите разпоредби за органично земеделие.

Станция за опаковане

Опаковането на нашите продукти се извършва в специално създадено съоръжение, работещо в съответствие с изисквания на сертификата IFS. Инсталацията е оборудвана с модерни конвейерни линии. Продуктите преминават през следните процедури: сортиране, калибриране, опаковане, охлаждане и съхранение.

Оранжерия Левски
област Плевен

Оранжерия Звъничево
област Пазарджик