Гимел Органик

Предлагаме висококачествено оранжерийно производство на биологични плодове и зеленчуци.

Поддържане на почвеното плодородие с органична тор, биохумус и компост.

Провеждане на борбата с болестите и неприятелите чрез биологични методи.

Ноу-хау – ежедневна работа по предлагане на научни методи за отглеждане на култури.

1995 г.

Основаване компанията с дейност производство на зеленчуци

2000 г.

Преминаване към отглеждане на зеленчуци по методите на биологичното земеделие.Изнасяне нашите БИОзеленчуци за Германия, Чехия, Австрия.

2003 г.

Получаване първия сертификат за биологично производство.Включване в групата клиенти от Скандинавските страни и Англия.

2004 г.

Създаване екип за научно-развойна дейност.

2005 г.

Модернизиране и сертифициране пакетиращото ни предприятие – Gimel Biopack.Разширяване производствените площи.

2008 г.

Приети за член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM).

2009 г.

Отличени с награда Агробизнес проект на годината, организиран от в. Пари.

2010 г.

Регистриране марката Гимел Органик.Покриване най-високия стандарт за качество на храни и придобиване на сертификат IFS Food.

2011 г.

Създаване дъщерна компания – Gimel Europe, със седалище Прага, Чехия.Приети за член на Българска Асоциация Биопродуки.

2012-2014 г.

Изграждане когенеративно стопанство.

2013 г.

Създаване представителство в Букурещ, Румъния; партньор: Naturalia Group Romania.

2014 г.

Създаване цех за пакетиране на нарязани и измити БИОсалати, готови за консумация.