28 октомври – 1 ноември 2015, Букурещ, Румъния

От 28 октомври до 01 ноември 2015 г. ще се проведе изложение IndAgra Food в RomExpo, Букурещ – Румъния.

Ние от Gimel Organic ще участваме заедно с нашия румънски партньор Натуралия. Ще представим нашите БИОзеленучци и БИОплодове.

Ще ни откриете в Централен Павилион, щанд 212.

Очакваме те!

Ind Agra, RO