Проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

„Модернизация на съществуваща отоплителна инсталация и климата в оранжерийните комплекси на Оранжерии Гимел АД, и разширяване на производствената дейност на дружеството”

 Мярка: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Бенефициент: Оранжерии Гимел АД

 Инвестиционният проект, който “Оранжерии Гимел” АД осъществи чрез финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. има няколко основни направления, а именно:

- модернизация на съществуваща отоплителна инсталация на оранжериен блок 30 дка (2 блока по 15 дка - №4А и №4Б) в Оранжериен комплекс 200 дка, находящ се землището на с.Братаница, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик;

- внедряване на автоматична система за управление на климата в 120 дка оранжерийни блокове и оранжерия за производство на биоагенти в Оранжериен комплекс 500 дка, находящ се землището на с.Мокрище, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик;

- закупуване на машини за миене, белене, рязане и пакетиране на зеленчуци, с цел разширяване на производствената дейност на дружеството.

- закупуване на 1 брой трактор и 1 брой електрическа транспортна количка за обслужване на производствената дейност и дейността по миене, белене, рязане и пакетиране на зеленчуци.

Ефекти от реализацията на проекта са:

- обновяване на съществуващата стара и амортизирана отоплителна инсталация, намаляване на загубите на топлинна енергия чрез предотвратяването на течове в инсталацията, а оттам и намаляване на разходите за отопление.

- внедряване на автоматична система за управление на климата в 120 дка оранжерийни площи, което отново ще доведе до оптимизиране разходите за отопление. Едновременно с това ще се подобрят условията за вегетация на растенията, и в резултат на това – реализиране на по-високи и качествени добиви.

- разширяване на асортимента на предлаганите продукти от фирма ГИМЕЛ на българския пазар, чрез предлагане на различни заготовки на пресни листни салати, както и различни разфасовки белени цели и/или нарязани картофи и моркови.

 

Comments are closed.