На промоция

БИОзеленуци‬ с чиста ‪БИОграфия‬ - от 30-ти април до 6-ти май нашите вкусни и хлупкави БИОкраставици ще са на промоция в хипермаркети Билла.
Нашите БИОзеленчуци
Отглеждаме БИОзеленчуците с чиста БИОграфия в хармония с природата, без нарушаване на биологичните цикли и без замърсяване на околната среда. Почвеното плодородие поддържаме с органична тор, биохумус и компост. При борбата с болестите и неприятелите не третираме растенията с пестициди и химически препарати.

Comments are closed.