На промоция

‪БИОзеленуци‬ с чиста ‪БИОграфия‬ - от 23-ти до 29-ти април нашите вкусни и ароматни БИОдомати ще са на промоция в супермаркети Фантастико.
Нашите БИОзеленчуци
Отглеждаме БИОзеленчуците с чиста БИОграфия в хармония с природата, без нарушаване на биологичните цикли и без замърсяване на околната среда. Почвеното плодородие поддържаме с органична тор, биохумус и компост. При борбата с болестите и неприятелите не третираме растенията с пестициди и химически препарати.

Comments are closed.