Вашите въпроси

Какво е БИОлогично земеделие?

Биологичното земеделие представлява съвкупна система за управление на земеделието и производството на разнообразни храни. Съчетават се най-добрите практики по отношение опазването на околната среда и природните ресурси. в биологоичното земеделие се прилагат хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти,които са произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Каква е разликата между био и конвенционални зеленчуци?

Зеленчуците произведени по биологичен път се различават от конвенционалните по това, че: при производството им не се използват изкуствени торове и препарати; те са значително по-здравословни; не съдържат изкуствени оцветители и подобрители на вкуса; не се произвеждат на принципа на генно-модифицираното производство; предпазват околната среда; биологичните производители са под стриктен контрол.

Каква е разликата между био и екологични продукти?

Биопродуктите се отглеждат с целенасочени методи, без използването на изкуствени торове, химикали и пестициди. Контролът при биологичното земеделие се извършва не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане, от подготовката за производство до реализацията на готовата продукция. За да бъде един продукт биологичен, той трябва да притежава актуален сертификат. Последният се получава след период от 3 до 4 години, т.нар. период на конверсия, в който се прилагат методите на биологично земеделие. Екопродуктите са отгеждани в екологично чисти райони и за разлика от биопродуктите не притежават сертификат за тяхното производство. В по-голямата си част те са диворастящи видове, които не са произведени целенасочено.

Защо плащаме по-висока цена за биопродуктите?

Производството на биопродукти е с по-висока себестойност. Използват се биопрепарати, торове и агенти, чиято цена е значително по-висока, използва се повече ръчен труд и специфични техники, които повишават себестойността на продукта. Добивите в биологичното земеделие са по-ниски.