БИОзърнено-житни

БИОзърнено-житни

В нашите БИОферми сме оформили малки полета със зърнено - житни култури. Те оказват голямо влияние върху биологичното равновесие, което поддържаме. Освен, че от тях добиваме зърно, тези полета ни служат още като пояс, включваме ги в сеитбооборот с другите култури, облагородяваме площите и т.н.
След като приберем зърното, на партиди го мелим в сертифицирана мелница и добиваме превъзходно БИОбрашно. Правим също малки пакетчета семена, които можете да използвате за покълване или варене.

За пекарни, сладкарници и ресторанти можем да предоставим големи разфасовки с БИОзърнено-житни на зърна или прясно смляно БИОбрашно.

БИОръж
БИОспелта
БИОлимец
БИОовес
БИОечемик