БИОзеленчуци

БИОзеленчуци

Отглеждаме БИОзеленчуците с чиста БИОграфия в хармония с природата, без нарушаване на биологичните цикли и без замърсяване на околната среда. Почвеното плодородие поддържаме с органична тор, биохумус и компост. При борбата с болестите и неприятелите не третираме растенията с пестициди и химически препарати.

Нашите бестселъри:

БИОкраставица
БИОдомат
БИОрозов домат
БИОчери
БИОпипер
БИОспанак
Зелена БИОсалата