БИОграфията ни

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име: Гимел Органик
Адрес: традиционната земеделска Горно-Тракийска низина до с. Звъничево, обл. Пазарджик и в сърцето на плодородна Мизия – до гр. Левски
Националност: Българска

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Сфера на работа: отглеждане на зеленчуци и плодове по методите на биологичното земеделие, пакетиране и продажби;

Професионално развитие:
- 1995 г. – основаване компанията с дейност производство на зеленчуци;
- 2000 г. - преминаване към отглеждане на зеленчуци по методите на биологичното земеделие;
- 2000 г. – изнасяне нашите БИОзеленчуци за Германия, Чехия, Австрия;
- 2003 г. – получаване първия сертификат за биологично производство;
- 2003 г. – включване в групата клиенти от Скандинавските страни и Англия;
- 2004 г. – създаване екип за научно-развойна дейност;
- 2005 г. – модернизиране и сертифициране пакетиращото ни предприятие – Gimel Biopack;
- 2005 г. – разширяване производствените площи;
- 2008 г. – приети за член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM);
- 2009 г. – отличени с награда Агробизнес проект на годината, организиран от в. Пари;
- 2010 г. – регистриране марката Гимел Органик;
- 2010 г. – покриване най-високия стандарт за качество на храни и придобиване на сертификат IFS Food;
- 2011 г. – създаване дъщерна компания – Gimel Europe, със седалище Прага, Чехия;
- 2011 г. – приети за член на Българска Асоциация Биопродуки;
- 2012-2014 г. - изграждане когенеративно стопанство;
- 2013 г. – създаване представителство в Букурещ, Румъния; партньор: Naturalia Group Romania;
- 2014 г. – създаване цех за пакетиране на нарязани и измити БИОсалати, готови за консумация;

Основни дейности и отговорности: Осигуряване на чиста и здравословна храна. Грижа за здравето на хората и опазване на природата.

Организационни умения и компетенции:
- Производство – отглеждане на БИОзеленчуци и БИОплодове изцяло по изискванията на биологичното земеделие.
- Пакетиране – пакетиране на БИОпродуктите в специално създаден за целта цех, отговарящ на най-високите европейски стандарти.
- Търговия – самостоятелно организиране и реализиране на продажби и доставки в България и Европа под запазената в целия свят марка Гимел Органик. 

Технически умения и компетенции:
- Отглеждане на БИОзеленчуци и БИОплодове в хармония с природата, без нарушаване на биологичните цикли и  без замърсяване на околната среда.
- Поддържане на почвеното плодородие с органична тор, биохумус и компост.
- Провеждане на борбата с болестите и неприятелите чрез биологични методи.
- Ноу-хау – ежедневна работа по прелагане на научни методи за отглеждане на култури. В екипа са включени видни български професори и консултанти от цял свят.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сертификати:

- Ceres – за биологично производство и пакетиране;

- GLOBALG.A.P – за добри производствени практики;

- IFS Food (International Featured Standards) – един от най-високите стандарти за качество на храните;